علی دایی: تغییرات زیادی را در سایپا انجام خواهم داد، تیم را جوان می بندم

علی دایی: تغییرات زیادی را در سایپا انجام خواهم داد، تیم را جوان می بندم
علی دایی، سرمربی جدید سایپا در نشست خبری عنوان کرد که تغییرات ۴۰ ۵۰ درصدی در تیم ایجاد خواهد کرد و بازیکنان جوانی را جذب سایپا خواهد کرد. سرمربی جدید…

علی دایی: تغییرات زیادی را در سایپا انجام خواهم داد، تیم را جوان می بندم