علی دایی: اسیر اشتباهات خود شدیم

علی دایی: اسیر اشتباهات خود شدیم
علی دایی در خصوص باخت ۳ بر صفر تیمش، مقابل پدید گفت : اسیر اشتباهات خود هستیم، از موقعیت‌ها خوب استفاده نمی کنیم و به راحتی گل می خوریم. علی…

علی دایی: اسیر اشتباهات خود شدیم