عجیب و غریب ترین رکوردشکنی های تاریخ +تصاویر

عجیب و غریب ترین رکوردشکنی های تاریخ +تصاویر
با وجود اینکه برخی از رکوردها مربوط به وجود یک ناهنجاری در بدن مانند بلندقدترین و لاغرترین افراد و… می شود اما برای ثبت برخی از رکوردها در کتاب گینس…

عجیب و غریب ترین رکوردشکنی های تاریخ +تصاویر