عاقبت کشتن هزاران گنجشک در چین! +عکس

عاقبت کشتن هزاران گنجشک در چین! +عکس
در ۱۹۵۸ در چین؛ هزاران گنجشک به خاطر تلاش دولت برای دفع آفت از بین رفتند. در ۱۹۶۰ دسته عظیمی از ملخ ها ظاهر شدند و باعث نابودى محصولات کشاورزی…

عاقبت کشتن هزاران گنجشک در چین! +عکس