عارف: اصلاح‌طلبان با رهبری همیشه برقرار بوده و هست/ ردصلاحیت روحانی اصلا موضوعیت ندارد

عارف: اصلاح‌طلبان با رهبری همیشه برقرار بوده و هست/ ردصلاحیت روحانی اصلا موضوعیت ندارد

عارف: اصلاح‌طلبان با رهبری همیشه برقرار بوده و هست/ ردصلاحیت روحانی اصلا موضوعیت ندارد