عابر پیاده در اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد

عابر پیاده در اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد
در ساعت ۷:۴۰ صبح امروز در جاده قدیم کرج غرب به شرق بعد از پل کفش ملی، تصادفی مابین عابر پیاده و یک دستگاه سواری پراید رخ داد که یک نفر در پی این حادثه فوت کرد.

عابر پیاده در اثر برخورد با کامیون جان خود را از دست داد