طرح موزائیکی آتش‌نشانی به اجرا درآمد

طرح موزائیکی آتش‌نشانی به اجرا درآمد
هواداران تیم پرسپولیس پیش از شروع بازی طرح موزائیکی آتش‌نشاین را در ورزشگاه آزادی انجام دادند.

طرح موزائیکی آتش‌نشانی به اجرا درآمد