طارمی در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیا

طارمی در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیا
مهدی طارمی مهاجم جوان و با استعداد کشورمان در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیا قرار گرفته است. طارمی در میان ۱۲ مهاجم خطرناک کنفدراسیون فوتبال آسیا…

طارمی در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیا