صدقه جمع کردن رحمتی در هیئت +عکس

صدقه جمع کردن رحمتی در هیئت +عکس
تصویری از جمع آوری صدقه توسط سیدمهدی رحمتی دروازه بان استقلال در یکی از هیئت های تهران را مشاهده می‌ کنید. صدقه جمع کردن رحمتی در هیئت

صدقه جمع کردن رحمتی در هیئت +عکس