صداوسیما بدون‌تعارف از اصولگرایان حمایت می‌کند / آقای رئیسی! رطب‌خورده منع رطب کی کند؟ / اصولگرایان می‌خواهند با روانشناسی اجتماعی در دقایق آخر از مردم رای بگیرند

صداوسیما بدون‌تعارف از اصولگرایان حمایت می‌کند / آقای رئیسی! رطب‌خورده منع رطب کی کند؟ / اصولگرایان می‌خواهند با روانشناسی اجتماعی در دقایق آخر از مردم رای بگیرند
هم‌اکنون فضای انتخابات از سردی که در هفته‌های گذشته داشته، خارج شده است ولی همچنان به نظر می‌رسد که افکار عمومی به اطلاعاتی نیاز دارد که آمادگی بیشتری برای ورود به عرصه انتخابات و انتخاب کاندیدای مورد نظر در آنها ایجاد کند.

صداوسیما بدون‌تعارف از اصولگرایان حمایت می‌کند / آقای رئیسی! رطب‌خورده منع رطب کی کند؟ / اصولگرایان می‌خواهند با روانشناسی اجتماعی در دقایق آخر از مردم رای بگیرند