صادرات نفت ایران موقتا محدود می‌شود/ توقف واردات بنزین تا سال آینده

صادرات نفت ایران موقتا محدود می‌شود/ توقف واردات بنزین تا سال آینده

صادرات نفت ایران موقتا محدود می‌شود/ توقف واردات بنزین تا سال آینده