شکست رکورد گینس در دبی توسط حسن ولیپور جوان ایرانی +عکس

شکست رکورد گینس در دبی توسط حسن ولیپور جوان ایرانی +عکس
سرویس بین الملل دوستان : شکست رکورد گینس توسط جوان ایرانی ؛ حسن ولیپور جوان ایرانی با پیمودن ۱۸۰۰ پله در برج معروف الیت دبی در کشور امارات رکورد جدیدی…

شکست رکورد گینس در دبی توسط حسن ولیپور جوان ایرانی +عکس