شکایت باشگاه فولاد از پرسپولیس و سروش رفیعی!

شکایت باشگاه فولاد از پرسپولیس و سروش رفیعی!
سایت منتصب به باشگاه فولاد خوزستان طی خبری مدعی شد که  این باشگاه از پرسپولیس و سروش رفیعی شکایت کرده است. سایت باشگاه فولاد خوزستان ادعا کرد این باشگاه از پرسپولیس و سروش رفیعی به مراجع قضایی فوتبال شکایت می‌کند. به گزارش خبرآنلاین؛ درحالی که مدیر پرسپولیس خرید سروش رفیعی…

شکایت باشگاه فولاد از پرسپولیس و سروش رفیعی!