شرط عجیب یک دبیرستان برای استفاده رایگان از وای فای!

شرط عجیب یک دبیرستان برای استفاده رایگان از وای فای!
دبیرستانی در انگلیس در اقدامی جالب، وای فای رایگان در اختیار دانش آموزانش قرار داده است، اما دانش آموزان برای به دست آوردن رمز مجبورند هر روز جواب معادله ای…

شرط عجیب یک دبیرستان برای استفاده رایگان از وای فای!