شالکه مدافع همیشه مصدوم را پس می‌دهد

شالکه مدافع همیشه مصدوم را پس می‌دهد
باشگاه شالکه قصد ندارد قرارداد قرضی هولگر باداشتوبر، مدافع همیشه مصدوم آلمانی، را تمدید کند و قصد دارد این بازیکن را به بایرن پس بدهد.​​​​​​​

شالکه مدافع همیشه مصدوم را پس می‌دهد