سود سهام عدالت کی واریز خواهد شد؟

سود سهام عدالت کی واریز خواهد شد؟
پوری حسینی عنوان کرد که پرداخت سود سهام عدالت از ماههای تیر و مرداد اجرایی نخواهد شد. رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت مشمولان گفت: پرداخت سود سهام قبل از ماه‌های تیر و مرداد اجرایی نخواهد شد. به گزارش تسنیم؛ پوری…

سود سهام عدالت کی واریز خواهد شد؟