سلفی های داغ نسرین مقانلو در کابین خلبان!

سلفی های داغ نسرین مقانلو در کابین خلبان!
نسرین مقانلو بازیگر باسابقه سینمای کشورمان صفحه شخصی اینستاگرام خود را با انتشار تصاویری جدید از خودش به روز کرده است. وی در توضیح تصاویر منتشر شده نوشته است: سپاس از مهماندارن با محبت پرواز “ماهان” امیدوارم که همیشه در پروازهایشان سلامت به زمین برگردند        

سلفی های داغ نسرین مقانلو در کابین خلبان!