سلفی بهمن هاشمی و دخترش در گل فروشی

سلفی بهمن هاشمی و دخترش در گل فروشی
بهمن هاشمی مجری مطرح تلوزیون، صفحه شخصی اینستاگرام خود را با انتشار یک سلفی جالب به روز کرد، این مجری ۵۴ ساله به همراه دخترش در گل فروشی دیده می شوند.

سلفی بهمن هاشمی و دخترش در گل فروشی