سقوط جنگنده ایتالیا حین نمایش هوایی +عکس

سقوط جنگنده ایتالیا حین نمایش هوایی +عکس
مجله خبری دوستان : سقوط جنگنده ایتالیا حین نمایش هوایی ؛ جنگنده یوروفایتر متعلق به نیروی هوایی ایتالیا در نمایش هوایی روز یکشنبه در دریا سقوط کرد و خلیان آن…

سقوط جنگنده ایتالیا حین نمایش هوایی +عکس