سفر نخست‌وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به ایران

سفر نخست‌وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به ایران
رسانه‌های خبری از قصد نخست‌وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه برای سفر به ایران خبر دادند.

سفر نخست‌وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به ایران