سرویس مدرسه در ژاپن! +عکس

سرویس مدرسه در ژاپن! +عکس
این خودروهایی که مشاهده می کنید، برای بازی یا تفریح نیستند، بلکه برای سرویس مدرسه در ژاپن استفاده می شوند. ژاپنی ها معتقدند کودکان را باید به روش های مختلف…

سرویس مدرسه در ژاپن! +عکس