سرلشکر باقری: همه پرسی در کردستان عراق توطئه است

سرلشکر باقری: همه پرسی در کردستان عراق توطئه است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد که پشت سرمساله کردستان عراق رژیم صهیونیستی و استکبارجهانی قرار دارد.

سرلشکر باقری: همه پرسی در کردستان عراق توطئه است