سردار در میان تعجب همگان بهترین نشد!

سردار در میان تعجب همگان بهترین نشد!
با وجود درخشش سردار ازمون در بازیهای اخیر روستوف، وی از سوی هوادارن این تیم رای قابل توجهی به دست نیاورده است. با وجود درخشش فوق العاده در مصاف با آنژی در هفته گذشته لیگ برتر روسیه طرفداران روستوف مهاجم ایرانی خود را به عنوان پنجمین بازیکن برتر این دیدار…

سردار در میان تعجب همگان بهترین نشد!