سخنان سیدحسن خمینی درجمع اعضای سازمان هلال احمر

سخنان سیدحسن خمینی درجمع اعضای سازمان هلال احمر

سخنان سیدحسن خمینی درجمع اعضای سازمان هلال احمر