سجده شکر مهندس فتاح در برنامه ماه عسل +عکس

سجده شکر مهندس فتاح در برنامه ماه عسل +عکس
اتفاق تازه در حاشیه برنامه ماه عسل/ پرویز فتاح رئیس کمیته امداد در برنامه امشب ماه عسل که به تقدیر از مشارکت گسترده افراد نیکوکار در کمک به نیازمندان اختصاص…

سجده شکر مهندس فتاح در برنامه ماه عسل +عکس