سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام

سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام
با افزوده شدن امکانی جدید به اینستاگرام، از این پس تصاویری که نامناسب و زننده تشخیص داده شوند، به صورت مات نمایش داده خواهند شد. کاربران برنامه به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام از این پس می توانند از خدمات جدیدی مانند سیستم تایید هویت دومرحله ای و سانسور عکس های…

سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام