سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود
مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به نوار غربی کشور خبر داد.

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود