زن آمریکایی چگونه با یک تماس تلفنی اشتباهی به تله مرگ 2جوان تهرانی رفت

زن آمریکایی چگونه با یک تماس تلفنی اشتباهی به تله مرگ 2جوان تهرانی رفت
دو جوان که متهم هستند زنی آمریکایی را به قتل رسانده و جسد او را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده‌اند، بار دیگر پای میز محاکمه رفتند و ادعا کردند عمدا این زن را به قتل نرسانده‌اند.

زن آمریکایی چگونه با یک تماس تلفنی اشتباهی به تله مرگ 2جوان تهرانی رفت