رییس صداوسیما: هنر بدون حماسه به سمت ابتذال می‌رود

رییس صداوسیما: هنر بدون حماسه به سمت ابتذال می‌رود
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: هنر به همراه حماسه باعث سازندگی می شود و بدون حماسه به سمت ابتذال و دنیا طلبی پیش خواهد رفت.

رییس صداوسیما: هنر بدون حماسه به سمت ابتذال می‌رود