رکورد جدید، در به هلاکت رساندن داعشی ها!

رکورد جدید، در به هلاکت رساندن داعشی ها!
تک تیرانداز کانادایی از فاصله ۳۵۴۰ متری، یک داعشی را به هلاکت رسانده است، این تیر از زمان شلیک تا اثابت به هدف ۱۰ ثانیه در هواد بوده است! یک…

رکورد جدید، در به هلاکت رساندن داعشی ها!