روسیه: 92 درصد خاک سوریه آزاد شده

روسیه: 92 درصد خاک سوریه آزاد شده
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش کرد: وزارت دفاع اعلام کرد، 92 درصد خاک سوریه از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد شده است.

روسیه: 92 درصد خاک سوریه آزاد شده