روسیه: هدف از تشکیل «ارتش ملی متحد» در سوریه، سرنگونی بشار اسد است

روسیه: هدف از تشکیل «ارتش ملی متحد» در سوریه، سرنگونی بشار اسد است

روسیه: هدف از تشکیل «ارتش ملی متحد» در سوریه، سرنگونی بشار اسد است