رفع توقیف ۵ فیلم سینمایی جنجالی/ از «عصبانی نیستم» تا «خانه پدری»

رفع توقیف ۵ فیلم سینمایی جنجالی/ از «عصبانی نیستم» تا «خانه پدری»
پنج فیلم «خانه دختر»، «خانه پدری»، «عصبانی نیستم»، «آشغال های دوست داشتنی» و «پارادایس» مجوز نمایش گرفتند و به زودی اکران خواهند شد.

رفع توقیف ۵ فیلم سینمایی جنجالی/ از «عصبانی نیستم» تا «خانه پدری»