رئیس‌جمهور چین خطاب به ترامپ: منافع مشترک بسیاری داریم

رئیس‌جمهور چین خطاب به ترامپ: منافع مشترک بسیاری داریم

رئیس‌جمهور چین خطاب به ترامپ: منافع مشترک بسیاری داریم