دیدار احساسی یک آتش نشان با دخترش بعد از ماموریت پلاسکو

دیدار احساسی یک آتش نشان با دخترش بعد از ماموریت پلاسکو
اشک شوق فرزند یک آتش نشان پس از دیدار پدر آتش نشانش که در عملیات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو حضور داشته است.

دیدار احساسی یک آتش نشان با دخترش بعد از ماموریت پلاسکو