دکتر ظریف به ملاقات آیت‌ الله مظاهری رفت

دکتر ظریف به ملاقات آیت‌ الله مظاهری رفت
 دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از حضرت آیت الله مظاهری عیادت کرد.  

دکتر ظریف به ملاقات آیت‌ الله مظاهری رفت