دوقلو های به هم چسبیده ای که نمی خواهند از هم جدا شوند! +تصاویر

دوقلو های به هم چسبیده ای که نمی خواهند از هم جدا شوند! +تصاویر
دوقلوهای به هم چسبیده ای که ۱۶ سال پیش پزشکان امیدی به زنده ماندن انها نداشتن، اینک در کمال شگفتی انان زندگی خوش و البته سختی را با هم می گذرانند و وابستگی عجیبی به هم پیدا کرده اند. این وابستگی به حدی است که انها در مقابل اصرار پزشکان…

دوقلو های به هم چسبیده ای که نمی خواهند از هم جدا شوند! +تصاویر