دوستی صمیمانه یک زن ثروتمند با گوریل! +تصاویر

دوستی صمیمانه یک زن ثروتمند با گوریل! +تصاویر
دوستی صمیمانه یک زن ثرتمند با یک گوریل در جنگل های آفریقا به سوژه رسانه ها و کاربران تبدیل شده است. نام این زن «ویکتوریا آسپینال» می باشد، وی یکی…

دوستی صمیمانه یک زن ثروتمند با گوریل! +تصاویر