دلیل فوت آیت‌الله هاشمی به روایت برادرش

دلیل فوت آیت‌الله هاشمی به روایت برادرش
محمد هاشمی برادر ایت الله هاشمی دلیل فوت برادرش را سکته قلبی عنوان کرد. محمد هاشمی گقت: علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی سکته قلبی بود. میزان نوشت: وی گفت: به محض اینکه آن مرحوم را به نزدیک ترین بیمارستان رساندیم تیم قوی آمد و وزیر بهداشت هم آمد و…

دلیل فوت آیت‌الله هاشمی به روایت برادرش