دلیل عجیب مجرد ماندن شهرزاد کمال زاده! +تصاویر

دلیل عجیب مجرد ماندن شهرزاد کمال زاده! +تصاویر
برنامه تلویزیونی «خوشا شیراز» که هر هفته از شبکه استانی فارس به روی انت می رود، روز گذشته میزبان دو هنرمند خوب کشورمان، احسان کرمی و شهرزاد کمال زاده بوده است. احسان کرمی در ابتدای این برنامه درباره حضورش در رادیو و برنامه «جمعه ایرانی» گفت: «حضور در آن برنامه…

دلیل عجیب مجرد ماندن شهرزاد کمال زاده! +تصاویر