دفن کردن کودکان در میان درختان! +عکس

دفن کردن کودکان در میان درختان! +عکس
در جزیره “تانا تروجا” اندونزی اگر کودکی قبل از دندان درآوردن بمیرد، خانواده روی تنه درخت حفره ای ایجاد کرده و فرزند مرده را درون آن قرار میدهند؛ درخت طی…

دفن کردن کودکان در میان درختان! +عکس