دفع حمله داعش به محور شمالی موصل

دفع حمله داعش به محور شمالی موصل
نیروهای امنیتی عراق امروز (چهارشنبه) حمله اعضای داعش به نیروهای عراقی در منطقه ساده و وبعویزه در محور شمالی موصل را دفع کردند.

دفع حمله داعش به محور شمالی موصل