دفترچه بیمه رئیس جمهور +عکس

دفترچه بیمه رئیس جمهور +عکس
تصویر صفحه اول دفترچه بیمه حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان را می‌بینید، رئیس‌جمهور از طرف مرکز تحقیقات استراتژیک بیمه شده است. /عکس: اقتصادآنلاین دفترچه بیمه رئیس جمهور

دفترچه بیمه رئیس جمهور +عکس