دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شهرستان خمیر +عکس

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شهرستان خمیر +عکس
۳ شکارچی غیرمجاز به همراه لاشه دو رأس کل وحشی، ۲۰ عدد فشنگ مربوط به اسلحه جنگی، ۲عدد چاقو، ۲ دستگاه دوربین چشمی شناسایی و دستگیر شدند. خبرگزاری ایسنا: ‌رئیس…

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شهرستان خمیر +عکس