دستگاهی عجیب برای بارش باران! +عکس

دستگاهی عجیب برای بارش باران! +عکس
در سال ۱۹۳۰، یک مهندس، دستگاه باران ساز ساخت و با استفاده از آن باعث باران در نقاط مختلفی شد، اما دو سال بعد همراه با دستگاهش بدون برجای گذاشتن…

دستگاهی عجیب برای بارش باران! +عکس