دستور تازه ترامپ: رای علیه درخواست های وام ایران از صندوق بین المللی پول

دستور تازه ترامپ: رای علیه درخواست های وام ایران از صندوق بین المللی پول
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک دستورالعمل تازه، نمایندگان آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه بین‌المللی را موظف کرده که علیه درخواست‌های وام دولت ایران رأی دهند و تمام توان خود را به کار گیرند تا جمهوری اسلامی نتواند از منابع مالی آن نهادها استفاده کند.

دستور تازه ترامپ: رای علیه درخواست های وام ایران از صندوق بین المللی پول