دستور افشای اطلاعات مالی 6 گروه ابلاغ شد

دستور افشای اطلاعات مالی 6 گروه ابلاغ شد
یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است. بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند.

دستور افشای اطلاعات مالی 6 گروه ابلاغ شد