دردسرهای پیرمردی که در 140 سالگی قصد ازدواج مجدد داشت! +عکس

دردسرهای پیرمردی که در 140 سالگی قصد ازدواج مجدد داشت! +عکس
ماجرای عجیب پیرمردی که در سن ۱۴۰ سالگی قصد داشت تا ازدواج مجدد کند، که موفق به این کار نشده بود! در ان زمان ازدواج مجدد بدون اجازه همسر و…

دردسرهای پیرمردی که در 140 سالگی قصد ازدواج مجدد داشت! +عکس