درخت 100 ساله وسط زمین فوتبال! +عکس

درخت 100 ساله وسط زمین فوتبال! +عکس
دانش‌ آموز‌ان مدرسه‌ ای در کشور چین  به هنگام فوتبال، مراقب هستند تا درخت ۱۰۰ ساله ای که در وسط زمین بازی شان قرار گرفته است، آسیبی نبیند! درخت ۱۰۰ساله‌ای…

درخت 100 ساله وسط زمین فوتبال! +عکس