دختری که با مزاحمانش سلفی گرفت: مزاحمان اصلا شرمسار نبودند!

دختری که با مزاحمانش سلفی گرفت: مزاحمان اصلا شرمسار نبودند!
یک زن جوان هلندی، با مزاحمان خیابانی سلفی گرفت و در توضیح عکس‌هایش در اینستاگرام نوشت: این کار شما مردان آزاردهنده است، حرف‌هایتان تعریف و تمجید نیست.

دختری که با مزاحمانش سلفی گرفت: مزاحمان اصلا شرمسار نبودند!